Visit Green Smoke Home > Kindermishandeling

Kinderen passief laten meeroken is mishandeling

13-02-2014, door

In Vlaanderen roken 120.000 kinderen dagelijks een sigaretje of meer passief mee. Ze worden dus iedere dag blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van de tabaksrook. Dit is onaanvaardbaar roepen Jean-Jacques Cassiman en Erwin De Clerck van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).

Roken in het bijzijn van jonge kinderen is een misdrijf en moet bij wet verboden worden. Het is zeer moeilijk om een precieze sanctie op te leggen in praktijk, maar toch moet volgens de VLK er een krachtig signaal komen om de risico's die kinderen lopen te onderstrepen.

Peuters riskeren niet alleen een grote kans op wiegendood, ze dreigen later ook ziektes te krijgen zoals astma, bronchitis, hersenvliesontsteking en oorontstekingen. En alles dankzij de tabakssigaret van mamma en pappa.

Cassiman: "Wat is er nog meer nodig dan roken in het bijzijn van kinderen eigenlijk mishandeling te noemen?". En iedere vorm van mishandeling moet strafbaar zijn, dus waarom hebben rokende ouders vrij spel? Toch is het geen goed idee om elke rokende ouder voor de rechtbank te brengen, het is en blijven ten slotte de ouders. Maar toch moeten we als samenleving duidelijk zijn dat we het niet langer gedogen dat kinderen slachtoffer worden van tabaksrook.

De overheid moet dringend uit hun winterslaap ontwaken en optreden. Natuurlijk valt alles wat er gebeurt in beslotenheid van het gezin onder de privacy-wetgeving, maar dit mag geen absoluut recht zijn. De privacy moet wijken voor het fundamenteel recht van de bescherming van de gezondheid.
Tweet dit artikel:Reageer en geef uw mening: